Jawa Jižní Amerikou ve stopách Čechů

Argentina – p. Šramko

Pan Šramko se učil mluvit česky/slovensky až v Argentině. Přesto nám velmi krásnou Češtinou/Slovenštinou vyprávěl o svých předcích.