Jawa Jižní Amerikou ve stopách Čechů

Argentina – p. Kalinec

V Union Checoslovaca jsme zastihli pár žáků při studiu Češtiny. Jedním z nich byl p. Kalinec, který se učí mluvit česky velmi krátce, proto nám povyprávěl o své rodině raději v Angličtině. Nicméně se začal učit Češtinu proto, že je velmi zapálený do historie svých předků.